Arnt Monix

? - 13 december 1616

Cp

Arnt Monix

Noten
1.Taxandria 10 (1903) 121-122.
2.sH, R 1856, f 188, 24 juni 1621.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 554.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegel

Zegel Arndt Monix

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 113, 432

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 554

n: vermelding in een voetnoot