Arnt Monix

1465 - 4 april 1544

Genealogie
Hermans

152. Arnoldus Monix 1527

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Arnt Monix

Literatuur
PB 102r, 122rv, 155v, 162v, 168v, 182r, 224v, 230v, 271r, 302r, 303v, 308r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 212.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud Monix (zoon van Godfried), schepen van 's-Hertogenbosch 1527

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07318)
Zuylen

261. Arnoldi Monix

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 66, 75, 83, 84, 96, 98

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227n, 472

n: vermelding in een voetnoot