Arnt Monix

? - 26 november 1538

Genealogie
Schuttelaars

Arnt Monix

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 111, 468; PB 24r, 47r, 84v; SP 1276 90r, 333v, 1277 292r, 1318 17r, 1327 288v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 64, 564, III 420, 582; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 45.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

85r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud Monix, schepen van 's-Hertogenbosch 1505

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07299)
Zuylen

223. Arnoldi Monic

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 552

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 84

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 226, 260n, 271, 441, 472

n: vermelding in een voetnoot