Arnt Monix

? - 1508'09

Genealogie
Schuttelaars

Arnt Monix

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 113; PB 55r; SP 1251 183v, 1267 29r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 582; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 45.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 472

n: vermelding in een voetnoot