afb.

Familie Monix

Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 130, 149

G.C.A. Juten, 'Monik' in: Taxandria (1935) 278-280

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 52

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 86

A. van Sasse van Ysselt, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria (1927) 43-47

n: vermelding in een voetnoot