Gaspar Joseph Monheyme

Gedoopt Sint-Catharina 30 maart 1717 - Lier 9 november 1776 (59)

Kloosternaam: Joseph van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Clara Cortier. Gedoopt in Sint-Catharina op 30 maart 1717. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit tussen 1 september 1736 en 31 augustus 1737 (Artes). Inkleding op 12 augustus 1737. Doet hogere studies in Gent in 1738-1745. Ontvangt mindere orden te Gent op 18 december 1739; wordt er tot subdiaken en diaken gewijd resp. op 19 december 1739 en 17 december 1740. Eindexamen te Gent in 1745 met de graad van predikant, biechtvader en lektor. Jurisdictie in Roermond in 1745 (woont in Velp), Gent (1746, woont in Gent), Doornik (1747-1751, woont in Kortrijk), Mechelen (1753-1772) en Antwerpen (1756). Lector filosofie te Kortrijk in 1746-1748; discreet te Kortrijk in 1749-1752 en Brussel in 1767, gardiaan in Brussel (1753-1756), Aarschot (1756-1759), Meersel (1769-1772), Leuven (1772-1773). Bouwmeester in 1770-1773 , definitor in 1767, 1770, 1773. Sterft te Lier op 9 november 1776.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 67, 69, 76, 165, 199, 268; 6 (1951), blz. 551, 552, 566; 7 (1952), blz. 405, nr. 2853; 8 (1954), blz. 30, 196, 466, 539; 9 (1955), blz. 431, 749; Hildebrand, P. Jozef van 's-Hertogenbosch ( 1776), in Franciscaansch leven, 15 (1932), blz. 230-236; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 522..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

3638. MONHEME (Monheyme, Monheimche), Gasparus Josephus

522
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 522

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 67, 69, 76, 165, 199, 268; VI (1951) 551, 552, 566; VII (1952) 405; VIII (1954) 30, 196, 466, 539; 9 (1955) 431, 749

n: vermelding in een voetnoot