Molius

's-Hertogenbosch ▒ 1500 - 20 september 1565

In 1500 of 1501 is hij in 's-Hertogenbosch, waarschijnlijk in de Kruisstraat, geboren in een familie van typische korenkopers. Onderwijs volgt hij aan de Latijnse school in onze stad. Aan de universiteit van Leuven behaalt hij in 1532 de meestertitel. Hij treedt toe tot de gezworen leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Dat weten we omdat hij daarvoor een 'intreegeld' betaalt en in ruil daarvoor het broederschapinsigne, de zogenoemde broetse, van dat illustre college ontvangt. In 1565 sterft hij. Hij heeft een kroniek (een verhaal over allerlei gedenkwaardige gebeurtenissen van 1323 tot 1555) over onze stad geschreven.
Kroniek van Molius
Sanders

Willem Moel (Mool)

J.G.M. Sanders 'De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 96-128
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1977) 5-6
 
1986

Peter-Jan van der Heijden

De Moliustraat, tussen AOW en Abraham
s.n. ('s-Hertogenbosch 1986)
 
1986

Redactie

Mool, Willem
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 121
 
1991

A. van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, kronieken en koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629 (incl. rondwandeling)
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991)
 
2004

Gerrit Verbeek

Boekbespreking : Kroniek van Molius
Bossche Bladen 2 (2004) 58-59
2004

A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn

Molius en de andere kroniekschrijvers : Chroniqueurs over oorlog en oproer
Bossche Bladen 3 (2004) 77-84
2004

J.G.M. Sanders

De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart
Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 96-128
 
2017

Redactie

Historie : Uit de Kroniek van Molius (1542-1550)
Bossche Kringen 5 (2017) 52
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 545

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 9, 10

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 134n, 185n, 186n, 195n, 199, 205, 213

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 108, 138, 220

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 17, 81, 95, 104

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 16, 16n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 80n

n: vermelding in een voetnoot