Victor de Molendino

? - ?

Bichelaer, van den

268. Molendino, Victor de

Noten
1.AAT I, 1603 (16 nov.1432) (= akte 391.1); GAH, RA 1259, fo.199v (31 juli 1490), RA 1262, fo.104v-105r (12 dec.1492), fo.226r (1489/90); OLVB 52, band 5 fo.159r (1489/90); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.73; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 454 nr.1639.
2.Bijlage II 27.24.1, 31.11, 236.26, 246.16, 246.17, 268.1 t/m 268.7; Glebbeek, "De kerkfabriek", 199; APB, St.Jan II, Rekening van de kerkmeesters Henrick van Uden en Aelbrecht Ketelaer over de goederen van Willem van Ghent, zoon van wijlen jonker Willem van Gent (ca.1495-1500); Door Victor gecollationeerde afschriften (1362-1432): Bijlage II 152.13, 264.23, 264.39, 264.42, 272.29, 318.12, 318.34, 338.2, 353.12, 353.13, 353.15, 353.17, 353.22, 353.23, 353.24, 362.3, 382.11, 382.25, 382.59 (= GAH, Clarissen 43, fo.1r-80r, fo.121r-206v).
3.GAH, FAR 33.1 (1485/86); GAH, RA 1262, fo.343r (2 mei 1493), RA 1265, fo.596v (22 jan.1497), RA 1266, fo.351v (17 mei 1498), RA 1274, fo.314r (30 juni 1505); GAH, GG 612 (1493/94) t/m 616 (1498/99); GAH, RVA 781 (1493/94) t/m 786 (1499/1500); OLVB, band 5, fo.298r (1493/94), band 5bis, fo.94v (1496/97), fo.142v (1497/98), fo.205v (1498/99), fo.262v (1499/1500); APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 27 jan.1498 en 14 dec.1499; GAH, Clarissen 55 (Victors rekeningen genummerd 12 t/m 21: 1507-1509), zie ook 43 (cartularium); GAH, OA B19 (1509/10), zie ook B17 (1507/09); AAB I, IV.B.7 (17 dec.1506); Van der Velden, Het necrologium, 60; Smulders, "Nog een zuster", 72; Vgl.: Schutjes, Geschiedenis, IV 395.
4.OLVB 52, band 5bis, fo.205v (1498/99); APB, St.Jan II, processtukken (ca.1500); GAH, OA B20 (1510/11); GAH, RA 1802 (1482-1501), RA 1803 (1502-1523), passim; APB, St.Jan II, Brieven van Boest; Bijlage II 27.24, 268.7.
5.APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 19 jan.1500 en 8 dec.1503; ARAB, RK 5332 (1515); Gachard e.a., Inventaire, II 96; De Hingh, "Studie", 37.
6.OLVB 52, band 9, fo.52v (1514/15), fo.100v (1515/16), fo.167v (1516/17), band 10, fo.103v (1520/21), fo.218r (1522/23), fo.275v (1523/24), band 10bis, fo.15v (1524/25); Van Dijck, De Bossche optimaten, 105, 184, 432, 453; GAH, OA, B28 (1519/20), B29 (1520/21); GAH, GBW 1162 (1515-1525); RANB, RRGD 86 (manuaal van Victor, 1 okt.1515 - 30 sept.1516); Akten door Victor uitgevaardigd als rentmeester en gecommitteerde: GAH, Bonif. 17021 (9 okt.1515 en 26 jan.1518); GAH, Blokken 4025 (17 mrt. en 19 aug.1516); ABH, KV 371 (beide akten: 1 apr.1516); SABNOV, OA Erp 1077 (regest 53) (1 apr. en 18 aug.1516); GAH, GG 886 (1 apr. en 20 okt.1516), 2138 (23 febr.1520); GAHM, THG 1513 (2 en 3 apr.1516); APB, St.Jan I, akten d.d. 5 apr. en 14 aug.1516; KB ’s-Gravenhage, Hs. 131 B26 (= RANB, RSA 268), fo.644r-648v (klooster Koudewater te Rosmalen: 5 apr., 12 aug. en - nov.1516).
7.GAH, RA 1262, fo.104v-105r (12 dec.1492), RA 1268, fo.108r (20 dec.1499), fo.240r (28 jan.1500), RA 1271, fo.339r (2 mrt.1503), RA 1272, fo.308v-309r (5 febr.1504), RA 1274, fo.167r (7 aug.1505); Bijlage II 268.7; GAH, OA B7 (1496), B8 (1497/98), B12 (1502/03), B14 (1504/05), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 143-145, 155-157, 167-169); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 376-377; OLVB 49, fo.34v; Van der Velden, Het necrologium, 60 (25 juli: "commemoratio Victoris de Molendino, benefactoris domus huius [de Berne]"); OLVB 52, band 10bis, fo.15v (30 juli 1525).
8.GAH, RA 1262, fo.104r-v (11 dec.1492); Schillings, Matricule, III 263 nr.252; AAB II, hs. Kievits, p.14; Schutjes, Geschiedenis, IV 249, 263; De Ridder-Symoens e.a., Les livres, 1.2.1 325 nr.561; De Ridder-Symoens, "Brabanders", 324; OLVB 52, band 9, fo.218r (16 nov.1517), vgl. band 6, fo.414r (1506/07); Hermans, Verzameling, 96; Van de Laar, "De opkomst", 117-119; Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-reformatie, 68.
9.RAH, St.Truiden 1832 (3, 16 en 22 juni 1535: op de laatste datum werd meester Henrick als rector van Alem geïnstalleerd); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 3, 29, 74; Bijsterveld, Laverend, 117, I 269 nr.2004; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 582; GAH, RA 1267, fo.265r (22 nov.1498), RA 1359, fo.281r (1551/52), vgl. RA 1229, fo.233v (1458/59), RA 1230, fo.106v (1459/60), fo.224r (1460); AAB II, hs. Kievits, p.14; Van der Velden, Het necrologium, p.80 (14 okt.:commemoratio Henrici de Molendino cum parentibus, benefactorum domus huius); Smits, 'H De grafzerken, 16-17 nr.10; Van Dijk, "Met voeten getreden", 74; Munier, "Uit de correspondentie van kardinaal Willem van Enckenvoirt", 170-172 nrs.4 en 5; Vgl.: Bijlage II 5.21.1, 5.34, 134.4, 248.2, 375.1.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 326n

n: vermelding in een voetnoot