Andries Mol

? - 1510'11

Genealogie
Schuttelaars

Andries Mol

Literatuur
SP 1238 280r, 1270 41r, 1279 459r, 1280 297r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 512.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 472

n: vermelding in een voetnoot