Gerit Moens alias Ketheler

? - 1511

Genealogie
Schuttelaars

Gerit Moens

Literatuur
PB 82r, 102r; SP 1263 257r, 1264 123v, 1271 37v, 1272 216v, 381r, 1275 194r; VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen (Utrecht 1946) nr. 97.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72, 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 254, 255n, 472

n: vermelding in een voetnoot