Joachim Mobachius (zoon van Johannes Adrianus)

Groningen 19 juli 1699 - 7 december 1790 (91)

Archief
Functies

Joachim Mobachius

Functies / onderscheiding(en)

  • 1725. Predikant Diever, 2 december 1725
  • 1737. Predikant Nijkerk (Oostdongeradeel), oktober 1737
  • 1741. Predikant 's-Hertogenbosch, 19 november 1741
  • 1777. Emeritus
Lieburg

Joachim Mobachius

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1741-1777
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Boeken
1742

Joachimus Mobachius

Afscheids- en Intreereeden, uitgesproken tot de gemeintes van Nykerk en 's Hertogenbosch
's Hertogenbosch 1742  
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1 (1978) 184-185

Varia Historica Brabantica III (1969) 261, 265, 291

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 257, 270, 278, 293, 346, 348, 366, 367, 372

n: vermelding in een voetnoot