afb.

Wilhelmus Mobachius Quaet

's-Hertogenbosch 3 april 1736 - Haarlem 27 januari 1792 (55)

Begraven: Sint Janskerk 7 februari 1766
Functies

Wilhelmus Mobachius Quaet

Functies / onderscheiding(en)

  • 1759. Predikant Waverveen, 23 september 1759
  • 1762. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1765), 20 februari 1762
  • 1769. Predikant Haarlem, 5 november 1769
Genealogie
Lieburg

Wilhelmus Mobachius Quaet

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1762-1769
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Noordbrabantse studenten

3601. MOBACHIUS QUAET, Wilhelmus

518
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 518
Sassen

39. Willem Mobachius Quaet

's-Hertogenbosch 3 april 1736 - Haarlem 27 januari 1792
292
293
Literatuur
DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 156-157; F.K.H. Kossman, Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandsche Lettekunde te Leiden (Leiden 1966) 2, 69; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 32; J. te Winkel, De ontwikkelingsgang van de Nederlandsche letterkunde, (Haarlem 1924) V 523-524; P.J. Blok, Oorsprong der Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Hand. Maatsch. Ned. Lett. (1895-1896) 51-84; SASSEN, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 (Amsterdam 1963) 101-102; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) XII 895.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 292-294
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

146
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1949

Van Alphen

Wilhelmus Mobachius Quaet
Gekomen van Waverveen 20 februari 1763, vertrokken naar Haarlem 5 november 1769
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Willem Mobachius Quaet
Gedoopt 's-Hertogenbosch 3 april 1736 - Haarlem 27 januari 1792
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 292-294
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 518

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 544

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 156, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 224, 392-393

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.105

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 1024

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 259, 292-294, 298, 311

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 127, 134

n: vermelding in een voetnoot