afb. P.F. de La Croix, 1772

Daniel Mobachius Quaet

Alkmaar ± 1700 - 's-Hertogenbosch 29 augustus 1784

Begraven: Sint Janskerk 29 augustus 1784
Genealogie
Sassen

28. Daniel Mobachius Quaet

Alkmaar ± 1700 - augustus 1784 's-Hertogenbosch
258
259
260
Literatuur
A.P. van Schilfgaarde Het geslacht van Blotenburgh Ned. L. LIV (1936) 23-29; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 147, 152, 157, 160; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 27; MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('s-Gravenhage 1919-1924) Bronnen IV 286x; SCHOENGEN / BOEREN, Monasticon Batavum (Amsterdam 1941-1942) I 110-111; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) XII 894-895; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 430; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 508; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 21, 244, 371-372; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 86-87.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 258-261
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Daniel Mobachius Quaet
Alkmaar ca 1700 - 's-Hertogenbosch augustus 1784
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 258-261
 
Kunstafbeeldingen

Portret van Dr. Daniel Mobachius Quaet, 1772

P.F. de La Croix, fecit 1772.
(olieverf op doek 85,5 cm x 67,5 cm)
Doctor in de geneeskunde aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch van 1730-1784.
Gehuwd met Aletta Cornelia van Wingerden (sept. 1725).
Ook van zijn vrouw bestaat een portret: zie 0020687
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 36sch

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 160

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 22, 146, 147, 152, 155, 157, 160, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 390

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.105

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 61

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 258-261

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 134

n: vermelding in een voetnoot