Petrus Jacobus Minoretti

's-Hertogenbosch 18 januari 1791 - 's-Hertogenbosch 6 augustus 1866 (75)

Functies

Petrus Jacobus Minoretti

Functies / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 8 juni 1816
  • Professor in het Seminarie (eerste sectie), 17 december 1816
  • Kapelaan te Drunen, 4 december 1819
  • Kapelaan te 's Bosch, parochie H. Jacobus, 8 october 1822
  • Pastoor dier gemeente, 4 februari 1837
  • Op zijn verzoek ontslagen, 16 september 1837
  • Pastoor te Goirle, 16 mei 1839
  • Op zijn verzoek ontslagen, 30 juni 1862
Genealogie
Schutjes

Petrus Henr. Minoretti

331
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 331
Afbeeldingen
  • 6 augustus 1866
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch II (1841) 173, 174

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 331, 332

n: vermelding in een voetnoot