Lambert Millinck

? - 18 september 1519

Genealogie
Schuttelaars

Lambert Millinck

Literatuur
SP 1270 237v, 1278 320v, 1293 301v, 1296 361r-364r; VAN MEURS, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen (Den Haag 1899) 76; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 245-246, II 278; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Proeve eener genealogie der adelijke Meierijsche familie Van Gerwen' in: Taxandria 43 (1936) 270; WAGNER, 'Millinck' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1993-1884) 196-197.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

77v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Lambert Millinck, schepen van 's-Hertogenbosch 1502

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07297)
Zuylen

214. Lamberti Millinc

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) 22

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 432

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 541-542

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 91

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 21, 22, 199, 225, 240, 269, 270

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213, 215

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 76

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 193

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 471-472

n: vermelding in een voetnoot