Johannes de Mierde

? - 1416

Bichelaer, van den

265. Mierde, Johannes de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1179, fo.46r (17 febr.1391), RA 1180, p.507 (ca.20 okt.1395), RA 1186, fo.213r (27 juli 1409); APB, St.Jan II, Obituarium, p.77; GAH, AVMGH 4, fo.7v (28 juni 1377), fo.8r (29 juni 1363), fo.23v (16 aug.1359), fo.24r (11 mrt.1372).
2.OLVB 52, band 0, fo.28v (1356/57: "de filio Denkini de Mirdde, viii solidi"), fo.37r (1361/62), fo.45r (1366/67), fo.70r (1378/79), fo.72r (1378/79), fo.92v (1383/84), fo.97v (1384/85), fo.103v (1385/86), fo.112v (1387/88), fo.156r (1397/98), fo.157v (1389/99); OLVB 49, fo.6r, fo.29r; Hens e.a., Mirakelen, 201 nr.23, 540 nr.321;
3.Bijlage II 264.15, 264.46, 264.60, 265.1 t/m 265.12, 318.31, 351.2; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83, 90.
4.AAB II, hs. Kievits, p.15; Bijlage II 152.11, 161.1, 238.8, 238.9, 265.12, 382.17; Schutjes, Geschiedenis, IV 231; Tabel 3.2, nr.6; OLVB 49, fo.6r, fo.29r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.77, p.243; GAH, RA 1180, p.507 (ca.20 okt.1395); RA 1190, fo.148v-149r (12 apr.1427).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

48v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 540

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot