Adam de Mierd

's-Hertogenbosch - 25 maart 1403

Bichelaer, van den

264. Mierd, Adam de - de Buschoducis

Noten
1.GAH, RA 1180, p.507 (ca.20 okt.1395), RA 1186, fo.213r (27 juli 1409), RA 1214, fo.208r (3 aug.1444), vgl. RA 1179, p.268-269 (1391/92); Bijlage II 152.4, 161.1; OLVB 49, fo.25v; OLVB 52, band 0, fo.42v (1366); APB, St.Jan II, Obituarium, p.77; GAH, AVMGH 4, fo.75r-v (23 febr.1384); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.95; GAH, THG 952 (4 dec.1384); Zie ook: Mosmans, "Adam van Mierd en het Bossche kapittel," 151-170. Doordat Mosmans zich bij het schrijven van dit artikel meer liet leiden door zijn katholiek "gevoelen" dan door de bronnen bevat het in tegenstelling tot zijn latere artikelen ook meer onjuistheden dan feiten.
2.Bijlage II 264.2, vgl. 1.23 (legaat aan Heilwigis de Mierde, consanguinea domini quondam Ade de Mierde); OLVB 49, fo.25r, vgl. fo.31r; OLVB 52, band 0, fo.6r (1338/39), fo.8r (1340/41), fo.9v (1341/42), fo.12r (1343/44), fo.28v (1356/57), fo.32r (1359/60); APB, St.Jan II, Obituarium, p.146, p.205, p.236; GAH, RA 1179, fo.46r (17 febr.1391); GAH, AVMGH 4, fo.8r (29 juni 1363), fo.15r-v (22 aug.1376), fo.23v (16 aug.1359), fo.24r (11 mrt.1372), fo.24v (7 juli 1385); GAH, GB 30 (1 apr.1360); GAH, THG 210 (30 jan.1337), zie ook 257 (30 sept.1342), 423 (21 sept.1357); Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 27 nr.85.
3.Bijlage II 353.5, 353.6, 353.11, 353.34, 264.1 t/m 264.74; Mosmans noemt hem reeds als notaris in 1360, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185.
4.Bijlage II 264.1 t/m 264.74, zie ook 326.1, 353.34; GAH, THG 706 (3 apr. t/m 5 juli 1371: getuigenverhoor in opdracht van de officiaal ten behoeve van de Tafel van de H.Geest, zie notaris nr.318); Hens e.a., Mirakelen, 177 nr.5, 186 nr.9, 201 nr.23; OLVB 49, fo.11r; OLVB 52, band 0, fo.47r (1367/68), fo.48r (1369/70), fo.49v (1369/70), fo.51v (1370/71), fo.59v (1373/74), fo.62r (1374/75), fo.65r (1375/76), fo.109r (1386/87), fo.137v (1393/94), fo.152r, fo.153r (1396/97), band 1, fo.8r (1400/01), fo.11v, fo.14r (1401/02); Andere verwijzingen naar notariŽle akten: Bijlage II 1.11, 5.52, 136.1, 237.25.3, 318.5, 318.27, 351.5, 382.10.
5.Bijlage II 161.1, 264.18, 264.19, 264.21, 264.31, 264.32, 264.33, 264.35, 264.48, 264.50, 264.54, 264.57, 264.61, 264.62, 318.41; GAH, RA 1176, fo.294v (3 jan.1383), RA 1180, p.489 (24 juli 1394); GAH, AVMGH 34, fo.178v-179v (22 jan.1400); Spierings, Het schepenprotocol, 91-96, 132-134; Jacobs, Justitie, 83; Zie voor twee akten die mogelijk verband houden met de verhuring van het schrijfambt in 1383: GAH, THG 802 (18 apr.1377), 910 (25 apr.1383).
6.NotariŽle concepten, zie o.a.: GAH, RA 1180, p.489 (24 juli 1394), RA 1181, fo.24v (1 sept.1397), RA 1183, fo.41v (9 mrt.1403); Clericus: Bijlage II 264.69 (14 aug.1397); Priester: GAH, RA 1181, fo.76r (8 aug.1398, dominus in margine toegevoegd), fo.203r (12 apr.1399), RA 1183, fo.22r (14 dec.1402, notarieel bijschrift: dominus Adam de Mierde als getuige aanwezig in de schrijfkamer), fo.26r (30 dec.1402: idem); GAH, AVMGH 4, fo.109v (15 febr.1399); GAH, OA B4 (1400/01), B5 (1402), B6 (1406) (= Van Zuijlen, Inventaris, 106, 145, 177, 179, vgl. 32, 62, 85, 114); Zie ook: GAH, RA 1180, p.499 (22 aug.1396: overdracht aan michi Ade ten behoeve van derden); Spierings, Het schepenprotocol, 91-96, 132-134.
7.Hermans, Verzameling, 47 (Cuperinus); Schutjes, Geschiedenis, IV 233, 308; AAB II, hs. Kievits, p.4; Bijlage II 26.7, 26.13, 308.1, 318.40, 382.17, 408.3 (heer Wouter Mostart); GAH, RA 1182, fo.483r (7 sept.1402), RA 1183, fo.59v (28 okt.1402), RA 1183, fo.77v (30 jan.1403); AAB I, IX Maren (regest 498) (16 dec.1402); APB, St.Jan II, Obituarium, p.97, vgl. p.136 (heer Adam die Lu); OLVB 49, fo.11r, 28r, vgl. fo.27r (heer Adam die Lu); Mosmans, "Adam van Mierd", 164-170.
8.GAH, RA 1177, fo.75v (1383/84), RA 1209, fo.237r (22 juni 1439), RA 1220, fo.222r (4 mei 1450), RA 1221, fo.74v (29 mrt.1451), RA 1269, fo.270v (3 apr.1501); GAH, AVMGH 4, fo.3r-v (6 aug.1405); APB, St.Jan II, Obituarium, p.97, vgl. p.454 en p.461 (heer Jan Groot, kanunnik van de St.Jan); Bijlage II 1.6, 1.10, 161.1, 200.12, 265.11; OLVB 49, fo.27r, fo.28v.
9.Bijlage II 14.34, 161.1; GAH, AVMGH 4 (passim), 34 (passim); Van Rooij, Het oud-archief, II 31 nr.101, 62 nr.218.
10.Bijlage II 5.33, 5.36, 38.3, 161.1; OLVB 49, fo.28r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.236, p.437; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.274-275, zie ook p.30; Mosmans, De St.Janskerk, 335; Tabel 3.2, nr.6; GAH, OA B9 (1498: waterpoort); Coopmans, De rechtstoestand, 32-34; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 238-239, 536-539; [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 22 nr.85; Van Rooij, Het oud-archief, II 140 nr.515; GAH, RA 1212, fo.90v (14 nov.1441), RA 1263, fo.110v (7 febr.1494). Vgl. Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 343.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

44r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1917

Jan Mosmans

Adam van Mierd en het Bossche Kapittel
Bossche Bijdragen I (1917) 151-170
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 539-540

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 187

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 27

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 83

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 233

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 92, 95, 95n, 96, 98, 130, 132-134, 134n, 146

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 24, 31n, 88, 89, 91, 132n, 141, 142, 147, 148, 160, 167, 168, 230, 231, 233, 234, 257, 262, 268n, 269n, 274n, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 294, 302, 303, 311, 313, 317, 318, 319, 323n, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 336, 340, 341, 344n, 345n, 358n, 363, 375, 411, 413, 414

n: vermelding in een voetnoot