afb. Jarmilla Vacková

Wouter van Middegael

? - 24 september 1556

Genealogie
Schuttelaars

Wouter van Middegael

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 715; PB 135v; SP 1344 422r, 1348 38v, 1367 28v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beęedigde Broeders

90r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 459

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 538

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 281

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 471

n: vermelding in een voetnoot