Goyaert van Middegael

? - 3 september 1531

Genealogie
Schuttelaars

Goyaert van Middegael

Literatuur
PB 135v, 168r, 175v, 212v, 262r, 274r, 277r, 313r; SP 1276 3v, 436r, 1279 431v, 1300 440v-441r, 1301 241v 270r; SR 1527; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 250.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

82v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried van Middegael, schepen van 's-Hertogenbosch 1518

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07308)
Zuylen

242. Godefridi Middegael

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 537

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 372, 471

n: vermelding in een voetnoot