Willem Michiels

? - 1591

Genealogie
Schuttelaars

Willem Michiels

Literatuur
GAH OA c149; SP 1329 159r; SR 1541; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 561.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 535

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 471

n: vermelding in een voetnoot