Gerit Michiels

Eindhoven ± 1474 - 15 juni 1548

Genealogie
Schuttelaars

Gerit Michiels

Literatuur
MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974); PB 139r, 213r, 265r, 303r, 307v; SP 1328 83r; VAN BEURDEN, 'De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten' in: Limburgsch Jaarboek 19 (1913) 133; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 405; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten' in: Taxandria 20 (1913) 184-185; VAN SCHIJNDEL, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 41.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

87v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1954

B.W. van Schijndel

Een Bossche schepen die zegelt met het wapen zijner echtgenote
De Brabantse Leeuw 3 (1954) 150
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 534-535

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224, 240, 250, 299n, 335, 336, 345n, 394, 394n, 397, 401, 471

n: vermelding in een voetnoot