Jacobus van Meurs

's-Hertogenbosch 10 oktober 1689 - 12 februari 1767 (77)

Functies

Jacobus van Meurs

Functies / onderscheiding(en)

  • 1712. Predikant Rosmalen (hulppredikant), 30 oktober 1712
  • 1716. Predikant Drunen
  • 1724. Predikant Dordrecht (neergelegd 1752), 20 februari 1724
Lieburg

Jacobus van Meurs

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1712-1716
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

Jacob van Meurs

Den Bosch 10 october 1689 - Dordrecht 13 februari 1767
76
77
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76-77
Artikelen
1970

F. Sassen

Jacob van Meurs
's-Hertogenbosch 10 oktober 1689 - Dordrecht 13 februari 1767
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76-77

n: vermelding in een voetnoot