Dirck vande Merevenne

1492'94 - 1561'63

Genealogie
Schuttelaars

Dirck vande Merevenne

Literatuur
MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 111-112; SP 1306 190rv, 1327 2r, 1335 392r, 1344 1737r, 1384 97v-98r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 165, 565, III 400-401, 444; WAGNER, 'Het geslacht Kemp' in: Taxandria 22 (1915) 63.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Dirk van Merevenne, schepen van 's-Hertogenbosch 1537

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01078)
Zuylen

281. Theodorici d' Merevene

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 250, 471

n: vermelding in een voetnoot