afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 18 juli 1935

Josephus Alexander Ernest Marie Meijring

's-Hertogenbosch 17 juli 1872 - 's-Hertogenbosch 28 februari 1956 (83)

Archief
Dieben

Meijring (Joseph Ernest Alexander Maria)

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 90
Functies

Josephus Alexander Ernest Marie Meijring

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken district 's-Hertogenbosch
  • Oud-president van het College van Regenten der Godshuizen
  • Oud-voorzitter van de Nederlandse Diocesane R.K. Middenstandsbond
  • Ere-voorzitter en Oud-voorzitter der R.K. Reclasseringsvereniging afd. 's-Hertogenbosch
  • Ere-voorzitter en Oud-voorzitter van het Borgstellingsfonds voor de Middenstand afdeling 's-Hertogenbosch
  • Oud-lid der Staten van Noord-Brabant
  • Oud-lid van de Gemeenteraad en voorzitter der R.K. Raadsfractie
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1932
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Officier
1932, 27 augustus
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 291

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 90

J.Th. Janssen, Kabinet van de Minister: Koninklijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940 (1982) 53-54

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 353, 366

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 103n

n: vermelding in een voetnoot