Theodericus Mertini de Meghen

Bichelaer, van den

258. Meghen, Theodericus Mertini de

Noten
1.Bijlage II 174.9, 258.1 t/m 258.8, 264.9; Volgens Mosmans was Dirc al vanaf 1367 actief als notaris, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185; GAH, RA 1175, fo.81r (1391/94), fo.163v (1368), RA 1176, fo.129v-130r (1380/81), fo.269r (1382), RA 1177, fo.131r (1384), fo.384r (29 juli 1387), RA 1178, fo.167r (15 nov.1390), RA 1179, p.290 (1391/92), p.592 (16 sept.1393), RA 1180, fo.72r (1393/94), RA 1188, fo.348v (12 febr.1414), RA 1192, fo.361v (23 apr.1422), RA 1197, fo.473 (1393/94); GAH, THG 509 (6 apr.1362); Van Rooij, Het oud-archief, II 231 nr.853; APB, St.Jan II, Obituarium, p.29, p.105, p.108; Verwijzingen naar akten: Bijlage II 12.1, 401.7.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)