afb. J. Bienaimé

Rose Marie Jeanne van Meeuwen

's-Hertogenbosch 31 juli 1801 - Nice 4 december 1889 (88)

Archief
Duijvendak

Jkvr. Rose Marie Jeanne van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 332

n: vermelding in een voetnoot