Rosa Cornelie Eugènie Maria van Meeuwen

's-Hertogenbosch 3 maart 1841 - Rosmalen 14 januari 1877 (35)

Duijvendak

Jkvr. Rose Corneille Eugenie Maria van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
Genealogie
Artikelen
1867

Krantenartikel

Getrouwd: J.B.A. van de Mortel en Jonkvrouwe R.C.E.M. van Meeuwen
's Hertogenbosch, 25 september 1867
Opregte Haarlemse Courant - vrijdag 27 september 1867
Afbeeldingen
  • 14 juni 1877
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 72

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 100

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 334

n: vermelding in een voetnoot