afb.

Pieter Marie Franz van Meeuwen

's-Hertogenbosch 25 april 1837 - 's-Hertogenbosch 11 mei 1913 (76)

Duijvendak

Jhr. Mr. Pieter Maria Franciscus van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
Functies

Jhr. mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen

76
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 76
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 76
Afbeeldingen

1913
     
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Pieter Marie Frans van Meeuwen
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 76
 
1903

Redactie

Jhr. Mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen
Nederland's Adelsboek (1903) 378-379
 
1905

Redactie

Jhr. Mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen
Nederland's Adelsboek (1905) 457-458
 
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Pieter Maria Franz van Meeuwen, voorzitter 1874-1881, 1886-1892
Taxandria XLIV (1937) 22
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1927) 522; (1930) 146-147; (1934) 148; (1937) 304; (1938) 156, 180; (1939) 549; (1940) 617; (1942) 644; (1956) 208; (1957) 48, 83; (1962) 109; (1963) 85; (1968) 110; (1969) 95; (1975) 241; (1977) 266, 299; (1983) 306; (1984) 368

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 141, 146, 151

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 76

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 71, 270

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 52

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 524-525

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 209-210, 239, 243, 470; Bijlage 17, 97, 99-100, 120-121, 123, 131, 133-135, 137, 139-141, 150-151, 168, 207-209, 214, 219, 224, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 73, 318, 332, t7.8, t8.3, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 108-117, 279, 287, 320

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 75

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 185, 190

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 458

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 76

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LX

n: vermelding in een voetnoot