afb.

Pieter Leon van Meeuwen

's-Hertogenbosch 16 augustus 1870 - 's-Gravenhage 6 juli 1921 (50)

Duijvendak

Jhr. Mr. Pieter Leon van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 71

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 18, 95, 97, 99-100, 123, 133-134, 136, 137, 141, 198, 216, 220, 225

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 74, 75

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LX

n: vermelding in een voetnoot