afb.

Petrus Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 27 januari 1772 - Maastricht 19 augustus 1848 (76)

Duijvendak

Jhr. Mr. Petrus Andreas van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
Genealogie
Juten

jhr. (1834) mr. Petrus Andreas van Meeuwen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54
Mommers

Meeuwen, mr Petrus Andreas van

R.K.

466
467
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 466
Van Kempen

Mr. P.A. van Meeuwen

367
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 367
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 47, 50
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 199

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 523

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 128, 132, 180, 185, 276-279, 294, 415; Bijlage 15, 39, 43, 45-46, 93, 97, 99-102, 106-107, 116, 120, 123, 126, 128, 132, 135, 144, 179, 212, 214, 216-217, 220-221, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 65, 86, 88, 90-91, 94-95, 110n, 163-164, 168-169, 172, 174, 253, 273-274, 353, 367

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 466

Nederland's Adelsboek (1905) 457;

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 47, 50

n: vermelding in een voetnoot