afb.

Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 4 november 1844 - 's-Hertogenbosch 1 september 1927 (82)

Duijvendak

Jhr. Mr. Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
Functies

Jhr. mr. Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen

75
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75
Genealogie
Juten

jhr. mr. Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

16v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 77
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie No. 54, 92
 
1928

Familiebericht

Overlijden van Jhr. Mr. Louis Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - zaterdag 5 mei 1928
Afbeeldingen
  • -
  • 1 september 1927
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 457, 485-486; (1926) 156-157; (1930) 146; (1934) 148, 150; (1938) 156, 157-158; (1949) 82, 84-85; (1957) 51-52; (1969) 62-63

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 71-72, 81, 171

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 5

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 88

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 525

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 201; Bijlage 17, 95-96, 99-100, 102, 106-109, 123, 126, 133-134, 136-137, 140-141, 150-151, 156, 168, 195, 203, 214, 219, 224-225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 76, 78, 114, 156, 157, 159, 161, 295, 325, 326, 329, 332, t8.1, t8.3, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 341, 369

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 108-117, 279, 310

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 233, 237

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 77

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 188, 190, 195

n: vermelding in een voetnoot