Joannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 14 december 1730 - 's-Hertogenbosch 3 december 1794 (63)

Duijvendak

Johannes Petrus van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331, 339

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 367

n: vermelding in een voetnoot