Franciscus Josephus Mattheus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 21 september 1756 - 's-Hertogenbosch 20 maart 1829 (72)

Duijvendak

Francis Josephus Matheus van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
Genealogie
Mommers

Meeuwen, Franciscus Josephus Mattheus van

R.K.

466
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 466
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 71, 268

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 130n, 133

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 329

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 305; III. 573-575

n: vermelding in een voetnoot