Franciscus Jacobus Antonius van Meeuwen

's-Hertogenbosch 20 februari 1801 - 's-Hertogenbosch 23 juli 1855 (50)

Duijvendak

Franciscus Jacobus Antonius van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

n: vermelding in een voetnoot