Elisabeth Eugenia van Meeuwen

's-Hertogenbosch 29 juli 1873 - 's-Hertogenbosch 9 maart 1946 (72)

Duijvendak

Jkvr. Elisabeth Eugenia van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332-333
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 97

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 97, 100

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 318, 332

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LX

n: vermelding in een voetnoot