afb.

Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 12 september 1802 - 's-Hertogenbosch 8 oktober 1873 (71)

Duijvendak

Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331-332
Functies

Jhr. mr. Eduardus Joannes Petrus van Meeuwen

75
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75
Genealogie
Juten

jhr. mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 50
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 54
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 457-458; (1926) 154-155; (1934) 148; (1938) 156; (1949) 81-82; (1957) 48-49

Nederland's Patriciaat (1910) 290

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 146

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 64, 69, 71, 78, 81, 189

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 51, 52

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 524

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 186, 200, 230, 243, 303, 367, 459, 460 (afb. 6.22); Bijlage 16, 94, 97, 99-100, 102, 106-107, 120-121, 123, 126, 131-133, 135, 137, 139-141, 145, 149-150, 161, 168, 207, 212, 218, 220-221, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 68, 329, 331-332, 334, t6.6, t7.6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 208

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 361, 367

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 286, 310

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 466

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 70, 100

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 50

n: vermelding in een voetnoot