Eduard Anton Eugène van Meeuwen

's-Hertogenbosch 5 september 1876 - 's-Hertogenbosch 3 januari 1946 (69)

Duijvendak

Jhr. Mr. Eduard Anton Eugène van Meeuwen

333
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 333
Functies

Jhr. mr. Eduard Anton Eugène van Meeuwen

75
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75
Genealogie
Juten

jhr. mr. Eduard Anton Eliza van Meeuwen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

23v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 3 januari 1946
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 71

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 17

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 526

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 391; Bijlage 25, 99-100, 106-107, 126, 133-134, 139

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295, 333

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 280, 310

Nederland's Adelsboek (1926) 157-158; (1930) 148, 149; (1934) 151; (1938) 158-159; (1949) 85-86, 134; (1957) 52-53, 85; (1963) 53, 87; (1969) 63-64, 98; (1977) 269-270, 301; (1984) 328-329, 370

n: vermelding in een voetnoot