afb. 2014

Familie Van Meeuwen

Archief
Bijleveld (1925)

Van Meeuwen

136
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 136
Bijleveld (1949)

Van Lynden

112
Nederland's Adelsboek (1949) 112
Artikelen
2018

Klaasje Douma

Brabantse adel: een Bossche kliek?
Bossche Kringen 2 (2018) 60-65
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŰteitsleven 1789-2019 (2019) 69, 71, 73, 148, 184

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 153-154, 163-164, 185, 196, 210, 212, 222, 233, 236, 240-241, 244, 316, 390; Bijlage 71-72, 142, 161, 202-203, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331-333

Elisabeth Leijnse, CÚcile en Elsa, strijdbare freules (2017) 50, 73, 124

Nederland's Adelsboek (1905) 457-459; (1926) 154-158; (1930) 146-149; (1934) 148-151; (1938) 156-159; (1949) 80-86; (1957) 48-53; (1963) 50-55; (1969) 59-65; (1977) 265-272; (1984) 323-330

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 136; II (1930) 139

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 136, 140, 143

n: vermelding in een voetnoot