afb.

J.G. (Hans) Meester

15 oktober

Functies

Hans Meester

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Hoofd afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten 's-Hertogenbosch, 1997-2016
Titel
Bron
Een nieuwe afdeling 'Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten' : nieuwe ambities bij het omgaan met ons erfgoed
Een nieuwe toekomst voor de vestingwerken van 's-Hertogenbosch
De Lezer : Kruithuis en Vestingwerken
Behouden čn inspireren: nieuw monumentenbeleid in 's-Hertogenbosch gepresenteerd
Zilveren jubileum stadsarcheologie: dat mag gevierd worden!