afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1916-1931

Franciscus Hermanus Josephus Cornelis Maria (Frans) van Meerwijk

's-Hertogenbosch 31 maart 1866 - 's-Hertogenbosch 30 juni 1936

Functies

Franciscus Hermanus Josephus Cornelis Maria van Meerwijk

Functies / onderscheiding(en)

  • Wethouder van Openbare Werken, 1916-1931
  • Lid sociėteit Amicitia, 1919
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 85, 86, 188, 290

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 300, 338

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 359, 360

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 87, 88, 95

n: vermelding in een voetnoot