afb.

Aloijsius Antonius Josephus Maria (Louis) van Meerwijk

Sint-Michielsgestel 20 juni 1891 - 's-Hertogenbosch 30 november 1949 (58)

Functies

Aloijsius Antonius Josephus Maria van Meerwijk

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Notaris te 's-Hertogenbosch
  • President Regent van het Roomsch Armenweeshuis
  • Lid sociėteit Amicitia, 1919
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1926
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 290

n: vermelding in een voetnoot