afb.

Familie Van Meerwijck

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 505

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende het geslacht Van Meerwijck' in: Taxandria (1938) 147-150

n: vermelding in een voetnoot