Aleid van de Meervenne

1452/31 - 6 februari 1523

Van Dijck

De weduwe van Jheronimus Bosch: overleden 6 februari 1523

Dr. Lucas van Dijck
Artikelen
2013

Aleid van de Meervenne (1452/3 - 1523) : De jeugd van een late bruid

Terwijl het geboortejaar van de schilder zelf nog steeds onduidelijk is, maar rond 1450 zal liggen, gingen we er tot nu toe van uit dat zijn vrouw Aleid van de Meervenne minstens even oud of nog wat ouder zou zijn dan Jheronimus Bosch. Hernieuwd onderzoek geeft nu scherpere resultaten over de jeugd van Aleid. Het hoeft allereerst geen betoog dat het leven van een man sterk wordt beïnvloed door de vrouw met wie hij 34 jaar heeft samengewoond. Het wel en wee van Aleid tot aan haar huwelijk geeft een vrij duidelijk en weinig vrolijk beeld. Er kwam nogal wat op haar af. Lucas van Dijck bestudeerde de details.
Lucas G.C.M. van Dijck | Bossche Bladen 3 (2013) 103-107
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, 'Aleid van de Meervenne (1452/3 - 1523)' in: Bossche Bladen 3 (2013) 103-107

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 140

n: vermelding in een voetnoot