Willem van der Meer

? - Lier 3 april 1652

Kloosternaam: Ignatius van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Willem en Eva Delhens. Inkleding te Ieper op 20 oktober 1620. Diaken- en priesterwijding te Brussel resp. op 21 september 1624 en 20 december 1625. Jurisdictie te Brugge (1647). Sterft als predikant te Lier op 3 april 1652.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 365, nr. 2559..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 365

n: vermelding in een voetnoot