Matthys van der Meer

1556 - 17 februari 1632

Cp

Matthys van der Meer

Noten
1.DBL 39 (1990) 90-99; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 397 en 416; sH, R 1850, f 103, 12 januari 1589.
2.OSA 180, f 59, 10 januari 1596; OSA 181, f 67, 15 november 1597; OSA 1076, 1598.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 521.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 521-522

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276

n: vermelding in een voetnoot