Gregorius van der Meer

1533 - 29 april 1613

Cp

Gregorius van der Meer

Noten
1.DBL 39 (1990) 90-99; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 397; sH, R1855, f 267, 29 oktober 1613.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 520.
3.Schuttelaars, Heren van de Raad, 475.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

92v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 432

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 520-521

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276, 277

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 78n, 155n, 203, 205

n: vermelding in een voetnoot