Jacob Massing

14 november 1687 - 's-Hertogenbosch 9 maart 1751 (63)

Brouwer, Meijer en Schellekens

69. Mr. Jacob Massing

34
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 34-35
Genealogie
Hermans

238. Jacob Massing 1715

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Noordbrabantse studenten

3457. MASSING, Jacobus

503
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 503
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob Massingh, schepen van 's-Hertogenbosch 1715

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07406)
Zuylen

473. Jacobi Massing

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 503

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 34-35

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 810

n: vermelding in een voetnoot