Bernardus Massing

Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720 (67)

Functies

Bernardus Massing

Functies / onderscheiding(en)

  • 1674. Predikant Kats, 10 juli 1674
  • 1678. Predikant Waarde, 3 juli 1678
  • 1683. Predikant Tiel, 24 maart 1683
  • 1684. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1701), 19 november 1684
Genealogie
Lieburg

Bernardus Massing

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1684-1720
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

19. Bernhard Massing

Gedoopt Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720
240
241
Literatuur
A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiŽn, III (Groningen 1890) 173; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 141; De Wapenheraut, XIV (1910), 477; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 21; SASSEN, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 (Amsterdam 1963) 82-83; SCHOENGEN / BOEREN, Monasticon Batavum (Amsterdam 1941-1942) II 97, 98; Tax., XXIX (1922), 8; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) XII 353; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 137v; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 66; W. Rotscheidt, Nederlandsche studenten aan Duitsche unuversiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, Ned. L., XLIV (1926) 185.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 240-241
Artikelen
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Bernhard Massing
Gedoopt Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 240
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 141, 144, 145, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 221, 392

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.105

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 239-241, 248, 249

n: vermelding in een voetnoot