Henrick Massereel

1472 - 1 oktober 1546

Biografie

Henricus Masschereel (Massereel) Janszn, Ridder

Noten
1.Dr. G.C.M. van Dijck, "De Bossche optimaten" (Tilburg 1973) 138; Dr. A.M. Koldeweij, "In Buscoducis" ('s-Gravenhage 1990) 145
2.Sasse van Ysselt, "Voorname huizen en gebouwen" I ('s-Hertogenbosch 1911) 413
Bronnen
L. van Dijck, "Van vroomheid naar vriendschap" (Zutphen 2012)
Schuttelaars, "Heren van de Raad" (Nijmegen 1998)
J. Heeren, "Het Massereelshuis te DB" in: Taxandria (1933) 94 e.v.
Harry Satter, juli 2104
Genealogie
Schuttelaars

Henrick Massereel

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Masschereel' in: Taxandria 42 (1935) 164-165; G.C.A. JUTEN, 'Genealogische fragmenten: Masschereel' in: Taxandria 42 (1935) 153; HEEREN, 'Het Massereelshuis te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria 22 (1915) 65-73; PB 267r, 352v; SP 1271 476r, 1314 218v, 1330 125v, 1342 271r, 1350 449r; VAN MEURS, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen (Den Haag 1899) 28; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 413.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Henricus
Masschereel, Ridder,
Heer van Balgoije
Read deser Stad.
1546 gestorve
den 7 october
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 138, 458

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 514-515

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 240

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 413

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224, 315n, 441, 471

n: vermelding in een voetnoot