Floris Masschereel

? - 29 april 1608

Biografie

Floris Masschereel, ridder

Noten
1.Sasse van Ysselt, "Voorname huizen en gebouwen" I ('s-Hertogenbosch 1911) 343
Bronnen
Dr. G.C.M. van Dijck, "De Bossche Optimaten" (Tilburg 1973) 298
Harry Satter, juli 2014
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

88v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Oorkonde 12 april 1608
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 225-226
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 298, 456, 458

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 516

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 343

n: vermelding in een voetnoot